Komandamız

Komandamız

Psixoloji Danışman Ezgi Şahin

İşlədiyi problemlər:

Enurez

Enkoprez

Diqqət Dağınıklığı və hiperaktivlik

Autizm

Yemə pozuntusu

OKB

Trikotillomani

Tikler (tourette sendromu)

Dəri yolma

Disleksiya

Panikatak

Fobiya

Həyəcan təşviş pozuntusu

Ünsiyyət çətinliyi

Özgüvən əksikliyi

Ümumı inkişaf ləngimesi

Eqli gerilik

Depressiya

Bağlanma problemi

Psixosomatik problemler

Bağlanma problemi

Psixoloji Danışman Ezgi Şahin