Loqopedik xidmətlər | Xidmətlər |  Azərbaycan Psixologiya Akademiyası

Xidmətlər

Loqopedik xidmətlər
15 Dekabr, 2023
Loqopedik xidmətlər
  • Xüsusi loqopedik masajlar
  • Dislaliya (R,L,Ş,S,Q və s. səslərin korreksiyası)
  • Kəkələmə ( uşaqlar və böyüklərdə)
  • Nitqin bərpası
  • Alaliya və Afaziya
  • Uşaqlarda nitq ləngimələri
  • Exolaliya