Psixoloji konsultasiyalar | Xidmətlər |  Azərbaycan Psixologiya Akademiyası

Xidmətlər

Psixoloji konsultasiyalar
15 Dekabr, 2023
Psixoloji konsultasiyalar
  • Ünsiyyət problemləri: özünə qapanma, hədsiz aqressiya, şiddətə meyillilik, məğlubiyyətlə barışma;
  • Qorxuların müəyyənləşdirilməsi: qaranlıq qorxusu, məktəb qorxusu, yaxınlarından ayrı qalmaq qorxusu;
  • Nitq problemləri: kəkələmə, səslərin tələffüsü;
  • Diqqət yayınıqlığı, yadda saxlama çətinliyi;
  • Duyu bütünləmə problemləri;
  • Davranış pozuntuları;
  • Emosional pozuntu: ağlamalar, aqressiya və ətrafına xətər yetirmə halları.