Yeniyetmə və böyüklərdə psixoloji problem və pozuntular | Xidmətlər |  Azərbaycan Psixologiya Akademiyası

Xidmətlər

Yeniyetmə və böyüklərdə psixoloji problem və pozuntular
25 Yanvar, 2023
Yeniyetmə və böyüklərdə psixoloji problem və pozuntular

-Stes

-Gərginlik

-OKP (obssesiv kompulsiv pozuntu)

-Depressiya

-Panit atak

-Qorxu və fobbiyalar

-Özgüvənsizlik

-İradə əksikliyi

- Motivasiya Problemi

-Aqresiyya 

-Uşaqlıq tramvaları

-Psixosomatik problemlər

-Trikotilomaniya

-İtki və yas

- Qida qəbulu pozuntuları

-Dəri yonma

-Bullimiya

-Yuxu pozuntuları

-Adaptasiya Problemləri

-Cinsi problemlər

-Münasibət problemləri

-İdrak prossesləri pozuntuları

-Sossialaşma problemləri

-Anoraksiya

-Ünsiyyət problemləri

-Nitq pozuntuları

-Dırnaq yemə